POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH NA 4. POSIEDZENIE EKS W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do wszystkich 3 osi priorytetowych:
- OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- OP3 - Edukacja i kwalifikacje,
- OP4 - Współpraca instytucji i społeczności.

Projekty, które zostaną złożone do 25 października br. zostaną rozpatrzone na 4. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się w styczniu 2018 r.
Jednocześnie informujemy, że dla poszczególnych osi priorytetowych zostały określone ograniczone alokacje na nabór, tj. dla OP2 - 160 000,00 EUR, dla OP3 – 50 000,00 EUR a dla OP4 – 200 000,00 EUR (dla projektów składanych po stronie polskiej Euroregionu).
Ponadto informujemy, że kolejny nabór wniosków projektowych na 5. posiedzenie EKS będzie ograniczony tylko do OP4. Natomiast kolejny nabór wniosków projektowych (6. posiedzenie EKS) będzie ograniczony do OP2 i OP3.

Prosimy o zapoznanie się z 3. wersją Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.
Informacje o szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Planujemy je realizować w połowie września oraz na początku października br. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych).

Więcej na www.interreg.olza.plSRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT