POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | 10. POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

22-23 listopada 2017r. w Hradcu Kralove odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Decyzją Komitetu Monitorującego zatwierdzono projekty w Osiach Priorytetowych 3 i 4. Znalazły się wśród nich kolejne projekty z partnerskim udziałem naszego Stowarzyszenia oraz strony czeskiej Euroregionu: „I-AIR REGION” oraz „Cieszyn/Czeski Cieszyn. INEurope” oraz projekty instytucji z obszaru naszego Euroregionu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 z Jastrzębia-Zdroju, Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna, Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego z Czeskiego Cieszyna i Institutu EuroSchola z Trzyńca.
Dyrektor biura naszego Stowarzyszenia przedstawił uczestnikom posiedzenia tematykę dotychczasowego wdrażania Funduszu Mikroprojektów na pograniczu.
 
Komitet ponadto podjął tematy: ogłoszenia parametrów naborów i korekty harmonogramu już ogłoszonych naborów, zatwierdzenia projektów PT, zmian w Metodologii kontroli i oceny projektów, zasad zmian w naborach i wykorzystania oszczędności w Programie, zmian w zasadach kwalifikowalności wydatków oraz zmian w Planie Ewaluacji Programu.
Więcej informacji: http://pl.cz-pl.eu/komitet-monitorujcy .
 
W pracach Komitetu Monitorującego SRiWR „Olza” reprezentują: Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna oraz Dyrektor Biura naszego Stowarzyszenia Bogdan Kasperek, który wziął udział w posiedzeniu.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT