POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

EUREGIO PL-CZ | POGŁĘBIAMYWSPÓŁPRACĘ MIĘDZYREGIONALNĄ I MIĘDZYNARODOWĄ

Istotnym elementem projektu „EUREGIO PL-CZ” zrealizowanego w latach 2012-2014 przez 6 euroregionów pogranicza polsko-czeskiego były działania ukierunkowane na transferowanie wiedzy i doświadczeń z innych regionów granicznych. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” odpowiadało między innymi za realizację dwóch wyjazdów studyjnych do Dunkierki (francusko-belgijskie pogranicze) w ramach współpracy z EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale oraz do Kehlu (francusko-niemieckie pogranicze) w ramach współpracy z Instytutem ds. współpracy transgranicznej (Euro-Institutem w Kehl).

Transfer dobrych praktyk z innych granic to nieodłączny element działalności Stowarzyszenia „Olza”. Aktualnie wdrażane są trzy przedsięwzięcia mające na celu czerpanie inspiracji z innych regionów granicznych na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego.
Pierwszy z nich pn. „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim” realizowany z instytucjami z pogranicza francusko-niemieckiego ukierunkowany jest na pogłębianie problematyki związanej z ochroną zdrowia i zarządzaniem kryzysowym.
Drugim ważnym projektem z punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej jest przedsięwzięcie realizowane z Euro-Institutem w Kehl pn. „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”.
Kolejny, aktualnie wdrażany mikroprojekt angażujący instytucje reprezentujące pogranicze polsko-czeskie, francusko-niemieckie, irlandzko–północno-irlandzkie, francusko-hiszpańskie i austriacko-włosko-słoweńskie to przedsięwzięcie pn. „TEIN - platforma dialogu na granicy”.

Warto również zaznaczyć, że w 2017 roku Stowarzyszenie „Olza” zrealizowało mikroprojekt pn. „EuroInter Cooperation 2016-2020”, efektem którego jest czterojęzyczny polsko-czesko-francusko-niemiecki „Dokument koncepcyjno-strategiczny – plan działań wdrażanych pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński a EUWT Eurodystrykt PAMINA na lata 2016-2020”.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT