POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

EUREGIO PL-CZ | POGŁĘBIAMYWSPÓŁPRACĘ MIĘDZYREGIONALNĄ I MIĘDZYNARODOWĄ

Istotnym elementem projektu „EUREGIO PL-CZ” zrealizowanego w latach 2012-2014 przez 6 euroregionów pogranicza polsko-czeskiego były działania ukierunkowane na transferowanie wiedzy i doświadczeń z innych regionów granicznych. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” odpowiadało między innymi za realizację dwóch wyjazdów studyjnych do Dunkierki (francusko-belgijskie pogranicze) w ramach współpracy z EUWT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale oraz do Kehlu (francusko-niemieckie pogranicze) w ramach współpracy z Instytutem ds. współpracy transgranicznej (Euro-Institutem w Kehl).

Transfer dobrych praktyk z innych granic to nieodłączny element działalności Stowarzyszenia „Olza”. Aktualnie wdrażane są trzy przedsięwzięcia mające na celu czerpanie inspiracji z innych regionów granicznych na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego.
Pierwszy z nich pn. „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim” realizowany z instytucjami z pogranicza francusko-niemieckiego ukierunkowany jest na pogłębianie problematyki związanej z ochroną zdrowia i zarządzaniem kryzysowym.
Drugim ważnym projektem z punktu widzenia rozwoju współpracy transgranicznej jest przedsięwzięcie realizowane z Euro-Institutem w Kehl pn. „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”.
Kolejny, aktualnie wdrażany mikroprojekt angażujący instytucje reprezentujące pogranicze polsko-czeskie, francusko-niemieckie, irlandzko–północno-irlandzkie, francusko-hiszpańskie i austriacko-włosko-słoweńskie to przedsięwzięcie pn. „TEIN - platforma dialogu na granicy”.

Warto również zaznaczyć, że w 2017 roku Stowarzyszenie „Olza” zrealizowało mikroprojekt pn. „EuroInter Cooperation 2016-2020”, efektem którego jest czterojęzyczny polsko-czesko-francusko-niemiecki „Dokument koncepcyjno-strategiczny – plan działań wdrażanych pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński a EUWT Eurodystrykt PAMINA na lata 2016-2020”.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.