POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

CYKLO-PROJEKT | 2. FORUM ADMINISTRACYJNO-POLITYCZNE I GRUPA ROBOCZA PROJEKTU

Dzisiaj, 11 stycznia w Cieszynie odbyło się drugie spotkanie członków Forum Administracyjno-Politycznego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”.
W pierwszej części spotkania otwartego przez Dyrektora IRT Macieja Zatheya, Burmistrza Cieszyna Ryszarda Macurę oraz Prezesa Stowarzyszenia „Olza, wójta Jasienicy Janusza Pierzynę, przeprowadzona została dyskusja uczestników na temat przyszłych możliwości i sposobów wdrażania efektów projektu, zaś w szczególności powstania projektowanej długodystansowej trasy rowerowej wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego. W drugiej części zostały przedstawione informacje dotyczące projektu oraz wdrażanych już inicjatyw rowerowych, m.in. tych które realizujemy w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, które zebranym zaprezentował dyrektor biura Stowarzyszenia „Olza” Bogdan Kasperek.

Organizacja Forum była kolejną, dobrą okazją do promocji Cieszyna oraz całego przygranicznego regionu, w zakresie turystyki rowerowej i nie tylko. Zaprezentowanie walorów turystycznych regionu w oparciu o sieć szlaków rowerowych, to jedno z głównych założeń organizacji drugiego Forum, obok promocji projektu, propagowania jego celów m.in. poprzez zaangażowanie lokalnych przedstawicieli władz oraz polityków we współpracę przy wdrażaniu działań wspierających rozwój turystyki rowerowej pogranicza polsko-czeskiego.  

Wcześniej, na swoim kolejnym spotkaniu spotkała się Grupa robocza projektu, by kontynuować konsultacje przebiegu długodystansowej trasy rowerowej, której zaprojektowanie będzie jednym z głównych efektów wspólnego projektu.

Przypomnijmy, że Fora Administracyjno-Polityczne to jedna z wielu form działalności projektu pn.:  „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko - czeskim”, zarejestrowanego pod numerem CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076, którego Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego, natomiast Partnerami obok Stowarzyszenia ‘Olza - jedynego przedstawiciela z województwa śląskiego - są Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Powiat Ząbkowicki, Asociace Měst Pro Cyklisty, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Nadace Partnerství, Region Orlicko-Třebovsko oraz Královéhradecký kraj. Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych opartej na wypracowanej w ramach projektu Koncepcji. Partnerzy już od początku roku współdziałają skutecznie wprowadzając w życie zaplanowane formy aktywności projektowej, organizując kolejne spotkania członków powstałych w ramach projektu Grupy Roboczej, Mobilnego Punktu Doradczego czy wspomnianego wcześniej Forum Administracyjno-Politycznego.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT