POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

i-AIR-REGION | INAUGURACYJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

Dzisiaj, 18 stycznia w Ostrawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Partnerów projektu „i-AIR REGION”. W pierwszej części spotkania zaprezentowali się poszczególni Partnerzy, a także uporządkowane zostały organizacyjne i formalne kwestie współpracy. W drugiej części analizie poddany został harmonogram działań w pierwszym półroczu tego roku.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali na spotkaniu dyrektor biura Bogdan Kasperek oraz specjaliści Małgorzata Malaka i Agnieszka Olszewska.

Projekt ma na celu pogłębienie współpracy między instytucjami sektora publicznego w zakresie ochrony środowiska, w szczególności polsko-czeskiej harmonizacji procedur dotyczących ochrony i poprawy jakości powietrza w regionie o najgorszym stopniu zanieczyszczenia atmosfery w Europie. Wdrożenie wyników projektu umożliwi instytucjom zharmonizowanie procedur oraz zwiększenie odpowiedzialności osobistej społeczeństwa poprzez systematyczną edukację i podnoszenie poziomu świadomości na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń w administracji publicznej na poziomie regionalnym celem utworzenie regionalnych instrumentów legislacyjnych dla poprawy jakości powietrza.  

Liderem tego wspartego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska projektu jest Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., partnerami zaś: SRiWR ‘Olza’, RSTS, Moravskoslezský kraj, Województwo Śląskie, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT