POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH NA 11. POSIEDZENIE EKS W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych:
- OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- OP4 - Współpraca instytucji i społeczności,
przy czym na 11. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego rozpatrywane będą  tylko te projekty z OP2, które uwzględnią określone w ramach naboru ograniczenie dla 2. osi priorytetowej, tj. projekty ukierunkowane na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W ramach tego posiedzenia EKS nie będą rozpatrywane projekty złożone w ramach 4 osi priorytetowej.
Projekty, które zostaną złożone do 30 października 2020 r. zostaną rozpatrzone na 11. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się najdalej w marcu 2021 r.
Jednocześnie informujemy, że dla poszczególnych osi priorytetowych zostały określone ograniczone alokacje na nabór.

Prosimy o zapoznanie się z wersją 4.1 Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.
Informacje o szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Planujemy je zrealizować na początku października 2020 r. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych).

Więcej na www.interreg.olza.pl .SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT