POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH NA 10. POSIEDZENIU EKS

Informowaliśmy już, że 25 marca br. odbyło się 10. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało w ramach osi priorytetowej 4 - 2 projekty spośród złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie Komitetu.

Listę zatwierdzonych projektów wraz z przyznanymi kwotami dofinansowania zamieszczamy na stronie www.interreg.olza.pl w Aktualnościach i zakładce: POBIERZ oraz są do pobrania tutaj.

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT