POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

i-AIR-REGION | INAUGURACYJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

Dzisiaj, 18 stycznia w Ostrawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Partnerów projektu „i-AIR REGION”. W pierwszej części spotkania zaprezentowali się poszczególni Partnerzy, a także uporządkowane zostały organizacyjne i formalne kwestie współpracy. W drugiej ...

CYKLO-PROJEKT | SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W HRADCU KRALOVE

11 grudnia 2017 r. w Hradcu Kralove odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia wyników pierwszego etapu inwentaryzacji tras rowerowych i...

INTERREG V-A | 10. POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

22-23 listopada 2017r. w Hradcu Kralove odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.Decyzją Komitetu Monitorującego zatwierdzono projekty w Osiach Priorytetowych 3 i 4. Znalazły się wśród nich kolejne projekty z par...

10 LAT W STREFIE SCHENGEN | KONFERENCJA

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński zapraszają na Międzynarodową konferencję podsumowującą 10. rocznicę przystąpienia Polski i Republiki Czeskiej do Układu z Schengen. Celem konferencji jest przybliżenie opinii pu...

INTERREG V-A | WARSZTATOWE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW FM

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do wszystkich 3 osi priorytetowych. Wnio...

CYKLO-PROJEKT | 1. FORUM ADMINISTRACYJNO-POLITYCZNE

14 września 2017 r. w Kudowie-Zdroju odbyło się pierwsze spotkanie członków Forum Administracyjno-Politycznego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”.W pierwszej części spotkania zostały przedstawione ...

CYKLO-PROJEKT | WIZYTA STUDYJNA W KRAJU HRADECKIM

W dniach 4-6 września 2017 r. w Hradcu Králové odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu koncepcji transgranicznego rozwoju rowerowego w polsko-czeskim obszarze przygranicznym.Podczas dwudniowej wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z polityką rowerową miasta H...

CYKLO-PROJEKT | WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w dniach 26-28.06.2017 r. przygotowała dla Partnerów projektu „Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych” study-tour po województwie opolskim.Pierwszego dnia zaproszonych gości...

INTERREG V-A | 9. POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

23 czerwca 2017 r. odbyło się 9. W Jarnołtówku posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego przedmiotem było m.in.: rekomendowanie do dofinansowania projektów OP1, rekomendowanie do dofinansowania projektów PT, doprecyzowanie zapisów Regulaminu KM, zatwierdzenie Raportu...

PR-EUROREGION | PROMUJEMY EUROREGION

31 maja br. w Czeskim Cieszynie odbyła się konferencja w ramach realizowanego mikroprojektu pn. „PiaR-EUroregion”.Konferencja miała na celu podsumowanie części działań projektu oraz podjęcie problematyki współpracy ze służbami promocyjnymi, mediami lokalnym...

PR-EUROREGION | JAKI JEST WIZERUNEK EUROREGIONU?

19 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie odbyły się kolejne dwa warsztaty eksperckie poświęcone kwestiom wizerunku Euroregionu Śląsk Cieszyński. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „PiaR EUro...

INTERREG V-A | 8. POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

29 marca 2017r. w Ostrawie odbyło się 8. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Głównym punktem spotkania był wybór do dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury drogowej oraz tzw. projektów flagowych. Decyzją K...

EUROINTER COOPERATION 2016-2020 | PIERWSZY WARSZTAT ZA NAMI

13 grudnia br. w Kamienicy Konczakowskich w Cieszynie zrealizowaliśmy pierwszy warsztat w ramach projektu „EuroInter Cooperation 2016-2020”. Zdarzenie miało miejsce bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpra...

INTERREG V-A | 7. POSIEDZENIE KOMIETU MONITORUJĄCEGO

8-9 grudnia br. w Harrachowie odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.Komitet między innymi podjął decyzje o dofinansowaniu projektów złożonych do Osi Priorytetowej 2 i Osi Priorytetowej 4. Uproszczona lista ww....

KONFERENCJA „POLACY I CZESI W MEDIACH”

25 listopada br. w sali kameralnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie miała miejsce konferencja pn. „Polacy i Czesi w mediach” realizowana  w ramach mikroprojektu „PiaR-EUroregion”.Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ...

POLECAMY CIEKAWE MIKROPROJEKTY | CHWAŁA BOHATEROM. PRELEKCJA

Prelekcja adresowana do młodzieży Zespołu Szkół nr 6, która odbyła się w czwartek 27 października w Jastrzębiu-Zdroju to kolejna z odsłon realizacji mikroprojektu „Chwała Bohaterom”. Przypomnijmy, że jastrzębskie Stowarzyszenie "Chwała Bohaterom" i MK PZKO z Ci...

POLECAMY CIEKAWE MIKROPROJEKTY | ZJEDNOCZONE KULTURY CIESZYNA

Cieszyński Domu Narodowy obchodzi w tym roku jubileusz 115-lecia, jego odpowiednik w Czeskim Cieszynie - Kass Strzelnica 135-lecia, zaś kulturalna współpraca transgraniczna pomiędzy Cieszynem a Czeskim Cieszynem trwa już 25 lat. Z tej okazji, w ramach mikroprojektu „Zjedn...

INTERREG V-A | 6. POSIEDZENIE KOMIETU MONITORUJĄCEGO

5 października br. w Wałbrzychu odbyło się 6. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Komitet zatwierdził harmonogram wdrażania kolejnych naborów wniosków w osiach priorytetowych 1 i 3, zmiany w dokumentacji programowej oraz n...

GIEŁDA PARTNERSTW EUROREGIONU | KOLEJNE SPOTKANIE PARTNERÓW

W środę 28 bm. odbyło się w cieszyńskiej siedzibie naszego Stowarzyszenia kolejne spotkanie Partnerów projektu „Giełda partnerstw Euroregionu Śląsk Cieszyński”. Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w jego realizację ponownie przedyskutowali bieżące tematy w...

PREZENTUJEMY NASZE PROJEKTY | PiaR-EUroregion

2 września br. podczas posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A CZ-PL Euroregionu Śląsk Cieszyński zapadła decyzja w sprawie dofinansowania mikroprojektu „PiaR-Euroregion”, w którym Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Re...

POLECAMY CIEKAWE MIKROPROJEKTY | CHWAŁA BOHATEROM

Konferencja prasowa w Domu Polskim w Cierlicku-Kościelcu zainaugurowała wczoraj 11 bm. realizację kolejnego z mikroprojektów w naszym Euroregionie. Jastrzębskie Stowarzyszenie "Chwała Bohaterom" i MK PZKO z Cierlicka zamierzają m.in. poprzez przygotowanie filmu poświęcon...

INTERREG V-A | WYDARZENIE ROCZNE PROGRAMU

Za niespełna miesiąc, 5 października 2016 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska połączone z  Polsko-Czeską Giełda Partnerstw.Podczas Wydarzenia Rocznego zostaną za...

INTERREG V-A | WSPÓLNE POLSKO-CZESKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE

5 września 2015 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie Partnerów przygotowywanego projektu flagowego „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”. Jego tematyka dotyczyła przygotowania powtórnego wniosku projektow...

WSPÓŁPRACA NAJWIĘKSZYCH MIAST EUROREGIONU

Przedstawiciele miast Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa uczestniczyli w warsztacie zorganizowanym przez Stowarzyszenie „ Olza” w ramach trwałości projektów „Polsko-czeskich spotkań branżowych”. Spotkanie odbyło się 11-12 sierpnia br. w Bukowcu.Uczestnikom ...

NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ROZWOJOWI REGIONU

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wraz z partnerami złożyło zarówno do dużego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach osi priorytetowej 4 - współpraca instytucji i społeczności, jak i do Funduszu Mikro...

POLECAMY CIEKAWE MIKROPROJEKTY | BESKIDY DLA KAŻDEGO

Rozpoczyna się realizacja projektowych aktywności podejmowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A w naszym Euroregionie.Partnerzy projektów, które wpłynęły na pierwsze posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego spotykają się, przygotowują swoje p...

WIDEOKONFERENCJA Z EURO-INSTITUTEM W KEHL

14 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” odbyła się wideokonferencja z udziałem Zastępcy Dyrektora  EURO-INSTITUTU w Kehl Anne Thevenet. Rozmowy dotyczyły oczekujących na dofinansowanie z programu INTERREG V-A Republika Czeska-P...

INTERREG V-A | SZKOLENIE DLA EKSPERTÓW I CZŁONKÓW EKS

Zarządzający Funduszem Mikroprojektów, narodowe strony Euroregionu Śląsk Cieszyński zorganizowali w miniony czwartek 14 bm. w sali konferencyjnej cieszyńskiego hotelu „Liburnia” pierwsze z cyklu szkoleń dla Ekspertów regionalnych oraz Członków Euroregionalnego Kom...

INTERREG V-A | 5. POSIEDZENIE KOMIETU MONITORUJACEGO

29 czerwca br. w Dusznikach-Zdroju odbyło się 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. Komitet zatwierdził do dofinansowania 2 spośród 23 wniosków złożonych w naborze do priorytetu: Edukacja i kwalifikacje. Wybrane projekty ...

RADA EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W CIESZYNIE

W poniedziałek 13 czerwca br. odbyło się w Cieszynie kolejne posiedzenie Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński. Program spotkania obejmował m.in. informację o bieżących działaniach polsko-czeskiej współpracy , euroregionalnych aktywnościach oraz wspólnych projektach....

INTERREG V-A | 2. EDYCJA WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojekt...

INTERREG V-A | SZKOLENIE Z APLIKACJI INTERNETOWEJ MS 2014+

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ / Zarządzający Funduszem Mikroprojektów informuje, że we wtorek 26 kwietnia br. w godzinach 11.00-14.30 będzie miało miejsce szkolenie z etapu trzeciego, tj. z obsługi aplikacji internetowej MS 2014+. S...

NOWE TRANSGRANICZNE PROJEKTY WŁASNE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w ostatnim okresie opracowało wraz z partnerami koncepcje realizacji projektów aplikujących o dofinansowanie ich realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Kontynuując wcześ...