Podstawowe informacje

Fundusz Małych Projektów stanowi element Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027. Fundusz Małych Projektów jest realizowany zgodnie z art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059.

Fundusz Małych Projektów jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym mających wpływ transgraniczny. Głównym celem FMP jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w obszarach kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Fundusz Małych Projektów to instrument wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących oddziaływanie transgraniczne. Realizowany jest w formie Projektów FMP pokrywających łącznie cały obszar wsparcia i jest zarządzany przez sześć euroregionów: Nisa – Nysa, Glacensis – Glacensis, Praděd – Pradziad, Silesia – Silesia, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy.

Priorytet 2 - Turystyka
Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych.Turystyka Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych.
Wspierane typy działań:
1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki
2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja
3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki

Priorytet 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców
Cel 4.1 - Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze
Celem jest poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej i rozwoju współpracy transgranicznej w danym obszarze.
Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego
Celem jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego. Wspierane działania:
1. Wsparcie współpracy instytucji
2. Projekty typu „people to people”

Obszar wsparcia
Fundusz Małych Projektów pokrywa cały obszar Programu w sposób określony w podstawowych dokumentach programowych. Wykaz obszarów administracyjnych powiatów (gmin) objętych działalnością poszczególnych Euroregionów/Zarządzających przedstawiono poniżej.

Budżet Funduszu Małych Projektów
Całkowita kwota, przyznana dla Funduszu Małych Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres 2021-2027 wynosi 35.774.102 EUR. Kwota ta jest podzielona pomiędzy poszczególne euroregiony. Wysokość alokacji Euroregion Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński wynosi 4 457 000 EUR.

Wysokość dofinansowania z EFRR:
Priorytet 2
2 000 - 40 000 EUR na samodzielny projekt
4 000 - 80 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym
Priorytet 4
1 000 - 30 000 EUR na samodzielny projekt
2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym
Wielkość dofinansowania - maks. 80% (20% środków własnych wnioskodawcy)

Aktualności

SZKOLENIE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA | CZESKI CIESZYN

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w...

Czytaj dalej

2. KOŁO NABORU WNIOSKÓW DO FMP ZOSTAŁO OTWARTE

Zainteresowanych Wnioskodawców, zamierzających ubiegać się o fundusze na małe projekty, informujemy...

Czytaj dalej

SZKOLENIE ON-LINE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cies...

Czytaj dalej
Wszystkie aktualności

Kalendarium

Terminy składania wniosków

od 16.03.2024 do 30.06.2024

Drugie koło naboru wniosków do celu 4.2

od 21.12.2023 do 15.03.2024

Pierwsze koło naboru wniosków do celu 4.2

Szkolenia i konsultacje

22.05.2024

Szkolenie z podstawowych zasad oraz przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Miejsce: siedziba RSTS/czeskiej strony Euroregionu w Czeskim Cieszynie | Czas: godz. 09:00 – 12:00

20.02.2024

Szkolenie z podstawowych zasad oraz przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | On-line: platforma ZOOM (link - sekcja "Aktualności") | Czas: godz. 16:00 – 18:00

02.02.2024

Szkolenie z podstawowych zasad oraz przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Miejsce: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój (sala sesyjna) | Czas: godz. 9:00 – 13:00

Polecane serwisy