Opracowanie serwisu zostało współfinansowane ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska i budżetu państwa RP.

Podstawowe informacje

Fundusz Małych Projektów stanowi element Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027. Fundusz Małych Projektów jest realizowany zgodnie z art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059.

Fundusz Małych Projektów jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym mających wpływ transgraniczny. Głównym celem FMP jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w obszarach kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Fundusz Małych Projektów to instrument wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących oddziaływanie transgraniczne. Realizowany jest w formie Projektów FMP pokrywających łącznie cały obszar wsparcia i jest zarządzany przez sześć euroregionów: Nisa – Nysa, Glacensis – Glacensis, Praděd – Pradziad, Silesia – Silesia, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy.

Priorytet 2 - Turystyka
Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych.Turystyka Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych.
Wspierane typy działań:
1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki
2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja
3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki

Priorytet 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców
Cel 4.1 - Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy transgranicznej w danym tematycznym obszarze
Celem jest poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej i rozwoju współpracy transgranicznej w danym obszarze.
Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego
Celem jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego. Wspierane działania:
1. Wsparcie współpracy instytucji
2. Projekty typu „people to people”

Obszar wsparcia
Fundusz Małych Projektów pokrywa cały obszar Programu w sposób określony w podstawowych dokumentach programowych. Wykaz obszarów administracyjnych powiatów (gmin) objętych działalnością poszczególnych Euroregionów/Zarządzających przedstawiono poniżej.

Budżet Funduszu Małych Projektów
Całkowita kwota, przyznana dla Funduszu Małych Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres 2021-2027 wynosi 35.774.102 EUR. Kwota ta jest podzielona pomiędzy poszczególne euroregiony. Wysokość alokacji Euroregion Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński wynosi 4 457 000 EUR.

Wysokość dofinansowania z EFRR:
Priorytet 2
2 000 - 40 000 EUR na samodzielny projekt
4 000 - 80 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym
Priorytet 4
1 000 - 30 000 EUR na samodzielny projekt
2 000 - 60 000 EUR na projekt z partnerem wiodącym
Wielkość dofinansowania - maks. 80% (20% środków własnych wnioskodawcy)

Aktualności

SZKOLENIE ON-LINE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cies...

Czytaj dalej

SZKOLENIE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w...

Czytaj dalej

SZKOLENIE Z ZASAD FMP INTERREG CZECHY - POLSKA W CZESKIM CIESZYNIE

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w...

Czytaj dalej
Wszystkie aktualności

Kalendarium

Terminy składania wniosków

od 21.12.2023 do 15.03.2024

Pierwsze koło naboru wniosków do celu 4.2

Szkolenia i konsultacje

20.02.2024

Szkolenie z podstawowych zasad oraz przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | On-line: platforma ZOOM (link - sekcja "Aktualności") | Czas: godz. 16:00 – 18:00

02.02.2024

Szkolenie z podstawowych zasad oraz przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Miejsce: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój (sala sesyjna) | Czas: godz. 9:00 – 13:00

30.01.2024

Szkolenie z podstawowych zasad oraz przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Miejsce: KASS "Strzelnica" w Czeskim Cieszynie | Czas: godz. 10:00 – 14:00

Polecane serwisy